จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน

ประเภท ยำ ผลไม้ สลัด และหรืออาหารสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน (หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหารอีสาน) จำนวน 1 ร้าน (ขยายเวลา)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหารอีสาน) จำนวน 1 ร้าน (ขยายเวลา)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ร้าน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ร้าน

ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องการใช้ในราชการ

ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องการใช้ในราชการ

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ร้าน

e-bidding เลขที่ 38/25654 (การซื้อชุดอุปกรณ์ เครื่องสแกนสามมิติ แบบแขนวัดพร้อมหัวเลเซอร์)

การซื้อชุดอุปกรณ์ เครื่องสแกนสามมิติ แบบแขนวัดพร้อมหัวเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด

e-bidding เลขที่ 37/2565 (การซื้อชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ประเภทวัสดุเรซิ่น พร้อมเครื่องล้างและอบ)

การซื้อชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ประเภทวัสดุเรซิ่น พร้อมเครื่องล้างและอบ จำนวน 2 ชุด

e-bidding เลขที่ 36/2565 (การซื้อชุดเครื่องสแกนสามมิติแบบพกพา)

การซื้อชุดเครื่องสแกนสามมิติแบบพกพา จำนวน 1 ชุด