Career Week 2018

Bridging to the world of opportunity - พบกันในงาน Career Week 2018 เพื่อทำความรู้จักกับบริษัทชั้นนำ และกิจกรรมแนะนำโลกของการทำงาน ณ บริเวณลานไม้ อาคารคณะสถาปัตย์ฯ ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 

ปิดท้ายงาน Career Week 2018 ด้วยภาพบรรยายกาศกิจกรรมบรรยายและการสนทนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานกับคุณธนธัช ไตรรัตน์วงศ์