Press Release

AP Open House 2018 เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และลุ้นไปดูงานที่ญี่ปุ่น(eng)

เมนูข่าวและกิจกรรม   ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวจากสื่อมวลชน จดหมายข่าว ประกาศ รายงานประจำปี   ข่าวและกิจกรรม ข่าวจากสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน โครงการ SCG Young Leader 2017 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เชิญชวนให้นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 4เข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึกกับโครงการ AP OPEN HOUSE 2018 ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – ก.ค. 2561) ซึ่งสามารถเก็บชั่วโมงฝึกงานได้เมื่อสิ้นสุดยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ MITSUBISHI ESTATE CORPORATION (MEC)ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบของการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตราฐานระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัคร บัดนนี้ – 15 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apthai.com/career/openhouse หรือ https://www.facebook.com/apthaicareer หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

โครงการ SCG Young Leader 2017

เมนูข่าวและกิจกรรม   ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวจากสื่อมวลชน จดหมายข่าว ประกาศ รายงานประจำปี   ข่าวและกิจกรรม ข่าวจากสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน โครงการ SCG Young Leader 2017 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SCG Young Leader 2017 เพื่อค้นหา Future Leader ของ SCG ในอนาคตนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/scginternationalcareers สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ คลิกที่นี่ กลับไป ดูทั้งหมด ถัดไป