ประกาศ

แถลงการณ์ กรณีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2565

แถลงการณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ที่ 1/2565

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 13

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ที่ 250/2564

มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับ 12

กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

กำหนดการปฐมนิเทศ ป.ตรี 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปี 2561

UDDI ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

UDDI ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 >>> ตรวจสอบรายชื่อ <<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561