บริการการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 3/2564
 • ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2/2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
 • ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563
 • ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
 • ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
 • ตารางสอน

 • ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
 • ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
 • ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
 • ตารางสอบ

 • ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • ตารางสอบกลางภาค การศึกษาที่ 1/2563
 • ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562
 • แบบฟอร์มต่างๆ

  ประกาศที่เกี่ยวข้อง


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3
  • คุณมณทิชา รื่นสุข (พี่เก้) โทร 0-2986-9605-6 # 3034