ประกาศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

กำหนดการปฐมนิเทศ ป.ตรี 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปี 2561

UDDI ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

UDDI ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 >>> ตรวจสอบรายชื่อ <<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561