วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง

ซึ่งใช้ในการสมัครงาน วัตถุประสงค์ของ RESUME ที่สำคัญ คือ การแนะนำตัวกับผู้ว่าจ้างดังนั้น RESUME จึงเป็นเอกสารสำคัญใน การนำเสนอตัวเองเพื่อการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ

องค์ประกอบของ RESUME อาจแบ่งได้เป็น 7 ส่วน ดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
  1. ข้อมูลส่วนตัว ยศ/ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
  2. น้ำหนัก ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่บางตำแหน่งต้องใช้)
  3. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address
  4. รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ แต่ต้องแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ)
 2. ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลำดับจากสูงสุด)
  1. ปริญญาเอก
  2. ปริญญาโท
  3. ปริญญาตรี (ถ้ามีเกียรตินิยม ใส่ด้วย)
  4. ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรม
  5. ทุนการศึกษา ที่ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา
  6. ระดับมัธยมศึกษา
  7. ระดับประถมศึกษา
  หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
 3. จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัคร ส่วนนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตำแหน่งงาน
 4. ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)
  1. ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยร่วมงาน
  2. ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยฝึกงาน
  3. ช่วงเวลา รายละเอียดงานที่เคยทำ
  4. ช่วงเวลา กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เคยทำตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย โครงการประกวดไอเดียต่าง ๆ เป็นต้น
  หมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต
 5. ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)
  1. การใช้ภาษา (ควรบอกระดับว่า ดี ปานกลาง หรือพอใช้ได้)
  2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
  3. การขับรถ
  4. ทักษะอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป็นต้น
  หมายเหตุ พิจารณาการระบุรายละเอียดตามตำแหน่งงานที่สมัคร
 6. รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)
  1. การประกวดแบบ
  2. การร่วมโครงการต่าง ๆ
  หมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต
 7. ระบุชื่อบุคคลที่สามารถรับรองหรือให้ข้อมูลให้กับบริษัทที่สมัครงาน
  โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
  ส่วนใหญ่นักศึกษาจบใหม่ จะอ้างอิงถึงอาจารย์ หรือผู้ที่เคยทำงานแล้วสามารถอ้างอิงถึงผู้บังคับบัญชาในอดีตได้ แต่ไม่ควรอ้างอิงถึงบุคคลในครอบครัว

TRICK
RESUME ที่ดี ควรกระชับและจบใน 1 หน้า หรือถ้ายาวมากก็ไม่ควรเกิน 2 หน้า
ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด 7 ส่วน ตัดออกได้
RESUME คือ เครื่องมือในนำเสนอตัวเอง ดังนั้นจึงควรใส่ใจ และสร้างความน่าประทับใจใน RESUME

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.aecjoblisting.com/
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ