ข่าวจากสื่อมวลชน

 

โครงการ SCG Young Leader 2017

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SCG Young Leader 2017 เพื่อค้นหา Future Leader ของ SCG ในอนาคตนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/scginternationalcareers สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2560

AP Open House 2018 เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และลุ้นไปดูงานที่ญี่ปุ่น

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เชิญชวนให้นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4เข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึกกับโครงการ AP OPEN HOUSE 2018 ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. - ก.ค. 2561) ซึ่งสามารถเก็บชั่วโมงฝึกงานได้เมื่อสิ้นสุดยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ MITSUBISHI ESTATE CORPORATION (MEC)ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบของการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตราฐานระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัคร บัดนนี้ - 15 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apthai.com/career/openhouse หรือ https://www.facebook.com/apthaicareer หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 - 261 2518 ext. 225, 636 email : apopenhouse@apthai.com