เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 38/2565

การซื้อชุดอุปกรณ์ เครื่องสแกนสามมิติ แบบแขนวัดพร้อมหัวเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด กรุณา download เอกสารด้านล่าง

  • Download