เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/2565

การซื้อชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ประเภทวัสดุเรซิ่น พร้อมเครื่องล้างและอบ จำนวน 2 ชุด กรุณา download เอกสารด้านล่าง

  • Download