การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 (รถตู้ ออ6765)

ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที 2
รถตู้ ออ6765
กรุณา download เอกสารด้านล่าง

  • Download