จัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างก่อสร้าง Smart CLICK Working Space Graduate room

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 434/2562
กรุณา download เอกสารด้านล่าง

  • Download