กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27 มิถุนายน 2556
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖

 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
http://www.deqp.go.th ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2556

ดาวน์โหลด

ชื่อ: from56_news1
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 72.90 KB

ชื่อ: TOR_56logo(2)
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 116.22 KB

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27 มิถุนายน 2556
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖

 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
http://www.deqp.go.th ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2556