กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ข่าวประชาสัมพันธ์ | 14 มิถุนายน 2556
บ้านและสวนแฟร์ 2013

กิจกรรมการประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013 >>Click
ประกวดแบบบ้าน “สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”
ประกวด “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย”
ประกวด “จัดดอกไม้สำหรับโต๊ะน้ำชา”
ประกวด “พรรณไม้”

สอบถามรายละเอียดการประกวด 
 • กองการประกวดแบบบ้าน “สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4241, 4207, 4178 
  E-Mail : ekkarach@amarin.co.th
   
 • กองการประกวด “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย” 
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4276, 4207, 4178 
  E-Mail : tipapan@amarin.co.th 
   
 • กองประกวด “จัดดอกไม้สำหรับโต๊ะน้ำชา” 
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4244, 4207, 4178 
  E-Mail : warapsorn@amarin.co.th 
   
 • กองการประกวด “พรรณไม้” โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4275 – 4279, 4207, 4178 
  E-Mail : urai@amarin.co.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 14 มิถุนายน 2556
บ้านและสวนแฟร์ 2013

กิจกรรมการประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013 >>Click
ประกวดแบบบ้าน “สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”
ประกวด “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย”
ประกวด “จัดดอกไม้สำหรับโต๊ะน้ำชา”
ประกวด “พรรณไม้”

สอบถามรายละเอียดการประกวด 
 • กองการประกวดแบบบ้าน “สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4241, 4207, 4178 
  E-Mail : ekkarach@amarin.co.th
   
 • กองการประกวด “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย” 
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4276, 4207, 4178 
  E-Mail : tipapan@amarin.co.th 
   
 • กองประกวด “จัดดอกไม้สำหรับโต๊ะน้ำชา” 
  โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4244, 4207, 4178 
  E-Mail : warapsorn@amarin.co.th 
   
 • กองการประกวด “พรรณไม้” โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4275 – 4279, 4207, 4178 
  E-Mail : urai@amarin.co.th