กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27 มิถุนายน 2555
ขั้นตอนการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก

ขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สำหรับสถาปนิกใหม่

ที่มาและกำหนดการเพิ่มเติม http://www.act.or.th/newsQ01.html

 

จัดทดสอบความรู้  (ข้อเขียน)

- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก วันเสาร์ที่  20  และวันอาทิตย์ที่ 21  ตุลาคม 2555
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง วันเสาร์ที่ 10  และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่  3  และวันอาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน  2555
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม 2555

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27 มิถุนายน 2555
ขั้นตอนการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก

ขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สำหรับสถาปนิกใหม่

ที่มาและกำหนดการเพิ่มเติม http://www.act.or.th/newsQ01.html

 

จัดทดสอบความรู้  (ข้อเขียน)

- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก วันเสาร์ที่  20  และวันอาทิตย์ที่ 21  ตุลาคม 2555
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง วันเสาร์ที่ 10  และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่  3  และวันอาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน  2555
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม 2555