กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
รับสมัคร ปี 61 รอบ 3 (9-13 พ.ค. 61)

รับสมัคร ปี 61 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร 9 – 13 พฤษภาคม 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรภาษาไทย  5 สาขา ดังนี้  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3. สาขาวิชาการผังเมือง
4. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนานาชาติ  ดังนี้  
1. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดังนี้  
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
ดยสมัครออนไลน์ได้ทาง http://tcas.cupt.net
ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 
ชําระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประกาศรับตรงร่วม รอบ3
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 974.01 KB

ชื่อ: รับตรงร่วม รอบ 3 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 210.07 KB

รับสมัคร ปี 61 รอบ 3 (9-13 พ.ค. 61)

รับสมัคร ปี 61 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร 9 – 13 พฤษภาคม 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรภาษาไทย  5 สาขา ดังนี้  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3. สาขาวิชาการผังเมือง
4. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนานาชาติ  ดังนี้  
1. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดังนี้  
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
ดยสมัครออนไลน์ได้ทาง http://tcas.cupt.net
ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 
ชําระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561