กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ข่าวประชาสัมพันธ์ | 28 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

>> สมัคร Online <<
ตั้งแต่ 5 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561

>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2986-9434 ต่อ 3034

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประกาศรับสมัคร-2561
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 599.10 KB

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Reccomendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 112.18 KB

ชื่อ: หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(PhD)
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 142.45 KB

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 28 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

>> สมัคร Online <<
ตั้งแต่ 5 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561

>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2986-9434 ต่อ 3034