กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ข่าวประชาสัมพันธ์ | 8 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
มีความประสงค์ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ให้ทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
>>>ซ้อมย่อยคณะฯ  ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม TCC Land Auditorium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต
(เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.)
 
>>>ซ้อมรวม  เสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560
บัณฑิต  รวมพลเวลา 13.30 น.  
ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวมพลเวลา 15.30 น. 
 
>>>ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมใหญ่  อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  
จุดรวมพล ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์เดิม ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์ (ห้องเปิดเวลา 08.00 - 17.00 น.)
ถ่ายภาพหมู่   นัดพบเวลา 06.25 ณ ลานจอดรถตึกโดมฝั่งสนามบอล  
บัณฑิต รวมพลเวลา 13.30 น.
ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวมพลเวลา  15.30 น.

>>>รับจริง เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

จุดรวมพล ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์เดิม ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์ 
(รอบดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิตห้องเปิดเวลา 07.00 - 12.00 น.) (รอบบัณฑิต เปิดเวลา 15.00 - 17.30 น.)
ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวมพลเวลา  07.00 น. เข้าหอประชุมเวลา 07.45 น.
บัณฑิต รวมพลเวลา 15.30 น. เข้าหอประชุมเวลา 17.15 น. 

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประกาศกำหนดการรับปริญญา
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 207.00 KB

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 8 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
มีความประสงค์ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ให้ทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
>>>ซ้อมย่อยคณะฯ  ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม TCC Land Auditorium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต
(เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.)
 
>>>ซ้อมรวม  เสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560
บัณฑิต  รวมพลเวลา 13.30 น.  
ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวมพลเวลา 15.30 น. 
 
>>>ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมใหญ่  อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  
จุดรวมพล ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์เดิม ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์ (ห้องเปิดเวลา 08.00 - 17.00 น.)
ถ่ายภาพหมู่   นัดพบเวลา 06.25 ณ ลานจอดรถตึกโดมฝั่งสนามบอล  
บัณฑิต รวมพลเวลา 13.30 น.
ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวมพลเวลา  15.30 น.

>>>รับจริง เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

จุดรวมพล ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์เดิม ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์ 
(รอบดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิตห้องเปิดเวลา 07.00 - 12.00 น.) (รอบบัณฑิต เปิดเวลา 15.00 - 17.30 น.)
ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต รวมพลเวลา  07.00 น. เข้าหอประชุมเวลา 07.45 น.
บัณฑิต รวมพลเวลา 15.30 น. เข้าหอประชุมเวลา 17.15 น.