กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
กำหนดการงานปฐมนิเทศ (หลักสูตรภาษาไทย) ปี60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปี 2560

โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.   

 

>>> กำหนดการงานปฐมนิเทศ <<<

 

โดยรบกวนให้ผู้ปกครองทำแบบตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่นี่  

 

>>>  แบบตอบรับเข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ <<<

 

กรุณาตอบรับ
 
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ค่ะ
 
 
และขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการผังเมือง สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
โดยสาขาวิชาการผังเมือง ได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการผังเมือง
สำหรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากต้องการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกๆ คนให้มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน
โดยเฉพาะความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสาขาวิชาฯ
รวมทั้งเทคนิคเบื้องต้นของการ จัดทำแผนที่และการนำเสนอเพื่อประโยชน์ต่องานด้านการผังเมือง
 
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
 
โดยมีกำหนดการ ดังนี้   >>>   Download กำหนดการ <<<

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ปฐมนิเทศ 60
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 57.27 KB

ชื่อ: ติวผังเมือง
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 160.02 KB

กำหนดการงานปฐมนิเทศ (หลักสูตรภาษาไทย) ปี60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปี 2560

โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.   

 

>>> กำหนดการงานปฐมนิเทศ <<<

 

โดยรบกวนให้ผู้ปกครองทำแบบตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่นี่  

 

>>>  แบบตอบรับเข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ <<<

 

กรุณาตอบรับ
 
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ค่ะ
 
 
และขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการผังเมือง สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
โดยสาขาวิชาการผังเมือง ได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการผังเมือง
สำหรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากต้องการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกๆ คนให้มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน
โดยเฉพาะความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสาขาวิชาฯ
รวมทั้งเทคนิคเบื้องต้นของการ จัดทำแผนที่และการนำเสนอเพื่อประโยชน์ต่องานด้านการผังเมือง
 
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
 
โดยมีกำหนดการ ดังนี้   >>>   Download กำหนดการ <<<