กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
งานวิชาการ | สื่อสิ่งพิมพ์
4+2

หนังสือรวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา (4+2)

APTU Works and Activities (4+2)

หนังสือรวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา (4+2) เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานการออกแบบของนักศึกษา และกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น ในช่วงระยะ 1 ปีการศึกษา ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษา ทั้งการคัดเลือกผลงาน การถ่ายภาพผลงาน การออกแบบรูปแบบ รวมทั้งการจัดหาผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ โดยหนังสือรวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา (4+2) ดังกล่าวได้มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-986-9434, 02-986-9605-6
โทรสาร: 02-986-8067
อีเมล์: info@ap.tu.ac.th

งานวิชาการ | สื่อสิ่งพิมพ์
4+2

หนังสือรวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา (4+2)

APTU Works and Activities (4+2)

หนังสือรวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา (4+2) เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานการออกแบบของนักศึกษา และกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น ในช่วงระยะ 1 ปีการศึกษา ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษา ทั้งการคัดเลือกผลงาน การถ่ายภาพผลงาน การออกแบบรูปแบบ รวมทั้งการจัดหาผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ โดยหนังสือรวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา (4+2) ดังกล่าวได้มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-986-9434, 02-986-9605-6
โทรสาร: 02-986-8067
อีเมล์: info@ap.tu.ac.th