กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
เมธี โพธิ์แก้ว
Methee Phokaew

ข้อมูลทั่วไป

Methee  Phokaew
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร
อีเมล์: m_phokaew@hotmail.com

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (2546)
เมธี โพธิ์แก้ว
Methee Phokaew

ข้อมูลทั่วไป

Methee  Phokaew
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร
อีเมล์: m_phokaew@hotmail.com

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (2546)