ข่าวจากสื่อมวลชน

AP Open House 2018 เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และลุ้นไปดูงานที่ญี่ปุ่น

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เชิญชวนให้นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 4เข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึกกับโครงการ AP OPEN HOUSE 2018 ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – ก.ค. 2561) ซึ่งสามารถเก็บชั่วโมงฝึกงานได้เมื่อสิ้นสุดยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ MITSUBISHI ESTATE CORPORATION (MEC)ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบของการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตราฐานระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ SCG Young Leader 2017

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SCG Young Leader 2017 เพื่อค้นหา Future Leader ของ SCG ในอนาคตนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/scginternationalcareers สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤษภาคม 2560