หลักสูตร

“ทำไมต้องเรียนที่สถาปัตย์ มธ.”

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิดและฝีมือการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตกรรมในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่ จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ
  • ISBEIntegrated Science of Built Environment
  • ARArchitecture
  • IAInterior Architecture
  • UPUrban Environmental Planning and Development
  • LNLandscape Architecture
  • RDArchitecture for Real Estate Development
  • UDDIUrban Design and Development
  • DBTMDesign, Business & Technology Management