บริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอน

ตารางสอบ

แบบฟอร์มต่างๆ

  • ใบคำร้อง

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี
งานบริการการศึกษา ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2
  • คุณกัณญา สุดงาม (พี่หรั่ง)
          โทร 0-2986-9605-6 # 3016
  • คุณณัฐพร พัฒนะพรหมมาส (พี่ปอง)
          โทร 0-2986-9605-6 # 3014