ร่วมโหวตผลงานนักศึกษาปริญญาโทปี 1 เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้ายในการประกวด RADO starprize 2020

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานนักศึกษาปริญญาโทปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้ายในการประกวด RADO starprize 2020 สามารถโหวตได้ถึง 20 มกราคม 2563 นี้ และร่วมโหวตได้ในงาน BKK-Design week