ประกาศทั่วไป

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปี 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
>>>> กำหนดการงานปฐมนิเทศ <<<<
*** ทั้งนี้ รบกวนให้ผู้ปกครองทำแบบตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่นี่ >>>> แบบตอบรับเข้าร่วมงาน <<<<

โดยกรุณาตอบรับ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561


และขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการ
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
>>>> Download กำหนดการ <<<<<